artykuł nr 1

Płatność należności w ratach

                                                  

       JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ZAPŁATY   NALEŻNOŚCI

 

Zapłata należności za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym  – gotówką do kasy Ośrodka (Ośrodek czynny całodobowo) albo przelewem na konto Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub banku,

 

  1. pisemny wniosek o rozłożenie na raty płatności za pobyt w Ośrodku,
  2. pisemny wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności za pobyt w Ośrodku.

 

Zakończenie załatwienia sprawy:

 

  1. w przypadku zapłaty gotówką, bądź przelewem na konta Ośrodka – osoba dłużna otrzymuje potwierdzenie wpłaty, bądź potwierdzenie przelewu w banku lub na poczcie,
  2. w przypadku rozłożenia na raty – decyzja o rozłożeniu na raty,
  3. w przypadku odroczenia terminu zapłaty – decyzja o odroczeniu terminu zapłaty należności Ośrodka,

 

Podstawa prawna:

 

 

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  2. art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

 

 

Numer konta bankowego:

BANK PEKAO S.A. O/Bielsko – Biała

ul. Ks. St. Stojałowskiego 23

49 1240 4142 1111 0010 3720 0951

 

 

Załączniki:
Wniosek o raty 30.000 KB