artykuł nr 1

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej mieści sie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

1. Dział Administracyjny mieści sie na II piętrze budynku.

2. Dział Opieki nad osobami nietrzeźwymi na parterze budynku. 

 

Charakterystyka placówki :

Od 1 stycznia 2011 roku Ośrodek kontynuuje zadania po zlikwidowanej z dniem 31.12.2010r.  Izbie Wytrzeźwień w Bielsku – Białej.

 

 Ośrodek wyposażony jest w 38 łóżek dla nietrzeźwych osób z czego:

 

34 miejsca stanowią łóżka podstawowe z podziałem na 

22 miejsca dla mężczyzn  (3 sale)

  6  miejsc dla kobiet (1 sala)

  3  miejsca dla nieletnich (1 sala)

  3  miejsca izolatka (1 sala)    

  4 miejsca sala z pasami bezpieczeństwa 

 

 

obrazek