artykuł nr 1

Uwaga-od 2021 roku informacja finansowa Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej umieszczana jest na stronie internatowej BIP Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej https://bip.cuw.bielsko-biala.pl/12802/info

Dostępne podkategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020