Mapa serwisu BIP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

STATYSTYKA

Statystka Roczna

STATYSTYKA 2012

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2012

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2012

STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH

DOWOZY DO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2012

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2011 i 2012

STATYSTYKA 2013

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2013

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2013

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2013

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH

DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2013

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2012 i 2013

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2013

STATYSTYKA 2014

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014

- - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2014

- ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2014

- - STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH

- - DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2014

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2014

STATYSTYKA 2015

DANE ZA I PÓŁROCZE 2015

STATYSTKA ROCZNA

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2015

- ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2015

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2015

Statystyka osób doprowadzonych do OPPA za rok 2015 z Powiatów współpracujących w 2015 roku

ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2014 i 2015

DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2015

STATYSTYKA 2016

STATYSTYKA ROCZNA

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2016 ROKU

DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2016

STATYSTYKA 2017

STATYSTYKA ROCZNA

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2017 ROKU

DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2017

STATYSTYKA 2018

STATYSTYKA ROCZNA

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2018 ROKU

DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2018 ROK

STATYSTYKA 2019

Statystyka Roczna

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2019 ROKU

STATYSTYKA 2020

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2020 ROKU

STATYSTYKA ROCZNA

DANE STATYSTYCZNE 2020

Statystyka 2021

STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2021 ROKU

Statystka Roczna

Dane Statystyczne 2021

PRZYJĘCIA w LATACH 1999 - 2021

Redakcja Biuletynu

Archiwalna strona BIP