Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2019 ROKU

Statystyka osób doprowadzonych do OPPA z powiatów współpracujących w 2019 roku

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-02-03 11:48

2. Statystyka Roczna

Statystyka roczna

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 07:43

3. PRZYJĘCIA w LATACH 1999 - 2019

PRZYJĘCIA w LATACH 1999 - 2018

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 07:39

4. WSPÓŁPRACA OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM Z GMINAMI W 2020 ROKU

Wykaz Gmin współpracujacych w 2020 roku

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 07:29

5. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2020

Plan postępowań na rok 2020

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 07:18

6. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY

Płatność należności w ratach

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ZAPŁATY NALEŻNOŚCI Zapłata należności za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – gotówką do kasy Ośrodka (Ośrodek czynny całodobowo) albo przelewem na konto Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub banku, pisemny wniosek o rozłożenie na raty płatności za pobyt w Ośrodku, pisemny wniosek o odroczenie terminu zapłaty należności za pobyt w Ośrodku. Zakończenie załatwienia sprawy: w przypadku zapłaty gotówką, b...

Utworzony: 2015-01-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 11:50

7. PODSTAWY PRAWNE

Podstawy prawne

Podstawy Prawne

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 12:25

8. Przetargi 2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ni...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Termin składania ofert: 12 listopada 2019 r., do godz. 9:00

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 09:28

9. Rok 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi odbioru i prania wraz z d...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 11:44

10. Rok 2019

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej-kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz...

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 07:34

11. SALE DLA MĘŻCZYZN PRZEBYWAJĄCYCH W OPPA

SALE DLA MĘŻCZYZN PRZEBYWAJĄCYCH W OŚRODKU

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2019-09-24 13:26

12. Rok 2018

Zapytanie cenowe na usługi odbioru, prania i dezynfekcji bielizny pościelowej na pot...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:48

13. Rok 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi odbioru i prania wraz z d...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:47

14. Rok 2017

Zapytanie cenowe na usługi pralnicze w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowy...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:43

15. Rok 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA USŁUGI PRALNICZE na rok 2018

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:42

16. Przetargi 2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:24

17. Przetargi 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług medycznych osobom doprowadzony...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:14

18. Przetargi 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:11

19. Przetargi 2018

Informacja o otwarciu ofert

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 09:08

20. Przetargi 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług medycznych na potrzeby Ośrodka...

Utworzony: 2019-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-09-23 08:58