Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN105371
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ21945
Odwiedziny Poszczególnych Działów
INFORMACJE PODSTAWOWE
   Strona Główna 21945
     O Nas 584
   DANE TELEADRESOWE 2465
   WŁADZE 2864
   STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2734
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE powyżej 130.000 złotych netto 3446
     Przetargi 2016 201
     Przetargi 2017 229
     Przetargi 2018 274
     Przetargi 2019 520
     Przetargi 2020 691
     Przetargi 2021 2174
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2018 191
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2019 206
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2020 234
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 130.000 złotych netto na rok 2021 208
      Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 130.000 złotych netto na rok 2022 36
   Zamówienia publiczne do 130.000 złotych netto 3146
     Rok 2017 173
     Rok 2018 182
     Rok 2019 348
     Rok 2020 478
      Rok 2021 6099
   NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 917
   WSPÓŁPRACA 2257
     WSPÓŁPRACA OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM Z GMINAMI W 2022 ROKU 1104
   PROFILAKTYKA 1442
     OFERTA PROGRAMOWA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ 944
     GRUPY AA NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ 505
     GRUPY AA NA TERENIE GMIN 440
WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA
   BUDYNEK OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 2063
     DEPOZYTORNIA 907
     SALA PRZYJĘĆ OSÓB DOPROWADZONYCH DO WYTRZEŹWIENIA 858
     SALE DLA MĘŻCZYZN PRZEBYWAJĄCYCH W OPPA 871
     SALA DLA KOBIET PRZEBYWAJĄCYCH W OPPA 779
     SALA DLA OSÓB MAŁOLETNICH 685
     GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 657
     ŁAZIENKA DLA MĘŻCZYZN 695
     ŁAZIENKA DLA KOBIET 726
     ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH 641
     GABINET PROFILAKTYKI 710
   WYPOSAŻENIE OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 1266
     SPRZĘT DO BADANIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU 652
     GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 736
    ›    LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST OŚRODEK 668
    ›    WYPOSAŻENIE GABINETU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO - ZDJĘCIA 867
     MONITORING - SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 638
INFORMACJA FINANSOWA
   Sprawozdania finansowe 416
     Rok 2018 469
      Rok 2019 145
     Rok 2020 154
Ochrona Danych Osobowych
   Informacja RODO Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 332
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
   DANE KONTAKTOWE 208
   PLAN DZIAŁAŃ 184
AKTY PRAWNE
   PODSTAWY PRAWNE 1844
     Klauzula Informacyjna 223
     Regulamin Organizacyjny Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 218
   STATUT OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 1798
   UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA POBYT W OŚRODKU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 1180
REJESTR UMÓW
   Wykaz zawartych umów 104
     Rok 2021 45
     Rok 2022 85
INNE
   JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY 2112
   Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1188
   STATYSTYKA 1336
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 1271
     STATYSTYKA 2012 521
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2012 520
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2012 498
    ›    STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 493
    ›    DOWOZY DO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2012 528
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2011 i 2012 507
     Statystka Roczna 25
     STATYSTYKA 2013 648
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2013 648
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2013 724
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2013 428
    ›    STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 456
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2013 629
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2012 i 2013 536
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2013 530
     STATYSTYKA 2014 366
    ›    - - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2014 349
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014 353
    ›    - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2014 325
    ›    - - STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 322
    ›     - - DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2014 323
    ›     ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 423
    ›     STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2014 322
     STATYSTYKA 2015 327
    ›    DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 351
    ›    STATYSTKA ROCZNA 293
    ›    Statystyka osób doprowadzonych do OPPA za rok 2015 z Powiatów współpracujących w 2015 roku 300
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2015 259
    ›    - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2015 295
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2015 292
    ›    STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 281
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2014 i 2015 278
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2015 260
     STATYSTYKA 2016 259
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 312
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2016 ROKU 321
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2016 255
     STATYSTYKA 2017 234
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 249
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2017 ROKU 277
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2017 254
     STATYSTYKA 2018 203
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 239
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2018 ROKU 205
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2018 ROK 227
     STATYSTYKA 2019 174
    ›    Statystyka Roczna 182
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2019 ROKU 217
    ›    DANE STATYSTYCZNE 2020 123
     STATYSTYKA 2020 166
    ›     STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2020 ROKU 118
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 91
     Statystyka 2021 44
    ›    Statystka Roczna 34
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2021 ROKU 37
    ›    Dane Statystyczne 2021 39
     PRZYJĘCIA w LATACH 1999 - 2021 651
   Redakcja Biuletynu 1065
   Archiwalna strona BIP 1217