Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN65111
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ17298
Odwiedziny Poszczególnych Działów
INFORMACJE PODSTAWOWE
   Strona Główna 17298
     O Nas 231
   DANE TELEADRESOWE 2077
   WŁADZE 2403
   STRUKTURA ORGANIZACYJNA 2317
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE powyżej 30.000 euro 412
     Przetargi 2016 66
     Przetargi 2017 109
     Przetargi 2018 147
     Przetargi 2019 293
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2018 42
     Przetargi 2020 232
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2019 68
     Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro na rok 2020 84
   Zamówienia publiczne do 30.000 euro 240
     Rok 2017 50
     Rok 2018 47
     Rok 2019 183
   NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY 391
   WSPÓŁPRACA 1889
     WSPÓŁPRACA OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM Z GMINAMI W 2020 ROKU 903
   PROFILAKTYKA 1208
     OFERTA PROGRAMOWA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ 801
     GRUPY AA NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ 363
     GRUPY AA NA TERENIE GMIN 320
WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA
   BUDYNEK OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 1588
     DEPOZYTORNIA 706
     SALA PRZYJĘĆ OSÓB DOPROWADZONYCH DO WYTRZEŹWIENIA 637
     SALE DLA MĘŻCZYZN PRZEBYWAJĄCYCH W OPPA 681
     SALA DLA KOBIET PRZEBYWAJĄCYCH W OPPA 583
     SALA DLA OSÓB MAŁOLETNICH 511
     GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 518
     ŁAZIENKA DLA MĘŻCZYZN 532
     ŁAZIENKA DLA KOBIET 535
     ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH 494
     GABINET PROFILAKTYKI 548
   WYPOSAŻENIE OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 1018
     SPRZĘT DO BADANIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU 467
     GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY 538
    ›    LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST OŚRODEK 468
    ›    WYPOSAŻENIE GABINETU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO - ZDJĘCIA 653
     MONITORING - SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 490
INFORMACJA FINANSOWA
   Sprawozdania finansowe 108
     Rok 2018 125
Ochrona Danych Osobowych
   Informacja RODO Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 91
AKTY PRAWNE
   PODSTAWY PRAWNE 1582
     Klauzula Informacyjna 116
     Regulamin Organizacyjny Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 102
   STATUT OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 1584
   UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA POBYT W OŚRODKU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM 903
INNE
   JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY 1266
   Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1007
   STATYSTYKA 1045
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 1094
     STATYSTYKA 2012 405
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2012 362
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2012 335
    ›    STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 317
    ›    DOWOZY DO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2012 374
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2011 i 2012 356
     STATYSTYKA 2013 529
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2013 488
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2013 521
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2013 289
    ›    STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 250
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2013 429
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2012 i 2013 363
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2013 355
     STATYSTYKA 2014 238
    ›    - - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2014 196
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014 202
    ›    - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2014 183
    ›    - - STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 174
    ›     - - DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2014 168
    ›     ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 257
    ›     STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2014 193
     STATYSTYKA 2015 229
    ›    DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 202
    ›    STATYSTKA ROCZNA 188
    ›    Statystyka osób doprowadzonych do OPPA za rok 2015 z Powiatów współpracujących w 2015 roku 188
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2015 153
    ›    - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2015 167
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2015 153
    ›    STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH 169
    ›    ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2014 i 2015 168
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2015 145
     STATYSTYKA 2016 151
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 176
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2016 ROKU 200
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2016 143
     STATYSTYKA 2017 130
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 133
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2017 ROKU 156
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2017 125
     STATYSTYKA 2018 94
    ›    STATYSTYKA ROCZNA 108
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2018 ROKU 96
    ›    DOWOZY DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2018 ROK 82
     Statystyka 2019 47
    ›    Statystyka Roczna 45
    ›    STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OPPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2019 ROKU 52
     PRZYJĘCIA w LATACH 1999 - 2019 504
   Redakcja Biuletynu 904
   Archiwalna strona BIP 1055